Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Laulaminen verkossa (tutkimuksen tarpeen kartoitus)


Tämän lyhyen kyselyn avulla kartoitetaan verkkovälitteisen laulamisen tutkimuksen tarvetta. Kaikki laulajat, laulunharrastajat, opettajat ja kuoronjohtajat, joilla on kokemusta verkossa laulamisesta tai opettamisesta ovat tervetulleita vastaamaan.

Verkkovälitteinen laulaminen pitää sisällään kaikki etälaulamisen tilanteet (esim. ohjelmilla FaceTime, Facebook Messenger, Zoom, Skype, WhatsApp, Google Duo, Hangouts, Microsofth Teams, Cleanfeed tai vastaavilla ohjelmilla toteutetut).

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia.

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastauksia käytetään tutkimustarkoitukseen. Vastauksien tekstejä voidaan julkaista tutkimukseen tai laulunopetukseen liittyvissä artikkeleissa nimettöminä.

Kyselyn toteuttaa lauluntutkija FT Anne Tarvainen (Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto)
anne.tarvainen@tuni.fi


Tietosuojaseloste
Kyselyssä on 7 kysymystä.
Kysymykset
(Tämä kysymys on pakollinen)
Olen...
(Tämä kysymys on pakollinen)
Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä haasteita verkkovälitteisessä laulamisessa? Mitä haasteita olet itse kohdannut laulaessasi, opettaessasi tai kuoroa johtaessasi?
(Tämä kysymys on pakollinen)
Mitä haasteita laulajan keholliseen kokemukseen verkkovälitteinen laulaminen voi tuoda? (Esim. keholliset aistimukset, oman äänen aistiminen, tunteet, esteettiset kokemukset, flow-kokemukset, laulamisesta nauttiminen jne.)
(Tämä kysymys on pakollinen)
Mitä haasteita ihmisten väliseen keholliseen vuorovaikutukseen verkkovälitteinen laulaminen voi tuoda? (Esim. toisen kuunteleminen, eläytyminen toisen laulamiseen, kehollinen läsnäolo yhdessä, sanaton oppiminen, kehonkieli ja ilmeet, omalla keholla ohjaaminen, mallioppiminen.)
(Tämä kysymys on pakollinen)
Voiko verkkovälitteinen laulaminen tuoda jotain uutta ja positiivista laulamiseen?
Mitä verkossa laulamisen tutkimuksessa tulisi mielestäsi ottaa huomioon? Voit halutessasi jättää tähän myös muita kommentteja.
Jos olet halukas osallistumaan myöhemmin tutkimukseen, jätä tähän sähköpostiosoitteesi. Sitä ei yhdistetä vastauksiisi.